Jämfört med 1980-talet har svenska barns levnadsvanor förbättrats mycket. De flesta uppger att de mår bra. Det visar Folkhälsomyndighetens nya rapport om skolbarns hälsovanor.

Mer grönsaker

Andelen ungdomar som varit berusade är den lägsta på 30 år. Allt färre barn och unga röker och snusar. Fler äter grönsaker. Att dricka läsk och äta godis varje dag blir allt ovanligare.

Men när det gäller unga flickors psykiska hälsa är trenden den motsatta. Andelen 15-åriga flickor som upplever minst två psykiska eller kroppsliga besvär i veckan, som ont i magen eller sömnproblem, fortsätter att öka och är nu på den högsta nivån, 57 procent, sedan studien började.

Negativ kroppsuppfattning

Hälften av flickorna i 13-15-årsåldern tycker att de är för tjocka. Nästan var femte flicka i 13-årsåldern har försökt gå ner i vikt, vilket också är en ökning.

– Det är en oroande signal. En stark negativ kroppsuppfattning hänger ihop med en ökad risk för psykisk ohälsa även senare i livet, säger Johanna Ahnquist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Stressigt i skolan

När det gäller barnen och ungdomarnas trivsel i skolan är bilden splittrad. Andelen 15-åringar som tycker mycket bra om skolan är historiskt hög och de flesta gillar sina lärare. Samtidigt har stressen över skolarbetet ökat. Andelen 13-åriga flickor och pojkar som säger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet har fördubblats på fyra år, till 36 respektive 22 procent.