Den psykiska ohälsan ökar och nu har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, granskat de senaste 20 årens internationella forskning om hur arbetsmiljön påverkar vårt psykiska välbefinnande.

Litteraturöversikten, som letts av professor Thöres Theorell, visar att inte bara höga krav och liten kontroll ökar risken för depression. Även de som upplever mobbning och brist på stöd från chefer och kolleger utvecklar mer symtom på depression och utmattningssymtom.

Kvinnor och män påverkas på samma sätt av dåliga arbetsvillkor. Särskilt stor är risken för dem som har en osäker anställning.