Det var i höstas som Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge började locka med rekryteringsbonusar på mellan 15 000 och 24 000 kronor för personal som lyckas få sjuksköterskor, barnmorskor eller biomedicinska analytiker att söka sig till och börja jobba på sjukhuset.

Men enligt P4 Radio Stockholm har bonusen hittills endast betalats ut i nio fall. Det kan jämföras med att hela sjukhuset har mer än 15 000 anställda.

I mars avslutas försöket.