Brottslingar i fängelse har samma rätt till sjukvård som alla andra och förra året gjordes 120 000 besök hos Kriminalvårdens läkare och sjuksköterskor.

Det är landstinget där anstalten ligger som ansvarar för vården, inte där den intagne är folkbokförd, och alla landsting utom två – Östergötland och Jönköping – har gått över till att skicka sina provsvar digitalt till Kriminalvårdens journalsystem.

I brev till landstingen skriver Kriminalvården att de måste sluta skicka provsvaren på papper eftersom det försämrar patientsäkerheten. Ett alternativ är att landstingen börjar betala det företag, Unilab, som kan ordna en digital leverans, vilket landstingen inte har gått med på.

"Kriminalvården är mycket angelägen om att samma patientsäkerhet ska gälla för alla intagna", står det i breven,  med en begäran om att landstingen presenterar en namngiven person som Kriminalvården kan diskutera lösningar med så snart som möjligt.