Det ser ut att bli en mild influensasäsong i Sverige, om inget dramatiskt inträffar de närmaste veckorna. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att även om det skett en ökning av antalet influensafall den senaste veckan har det hittills varit färre fall jämfört med tidigare vintrar.

Trenden ser likadan ut i övriga Europa, med en lägre influensaaktivitet är normalt.

Svininfluensa dominerar

Den typ av influensa som dominerat är A(H1N1) som också kallas svininfluensa. Viruset har cirkulerat i Sverige i stort sett varje säsong sedan pandemin 2009/2010. Barn under fem år har varit mest drabbade.

Ett 40-tal patienter har intensivvårdats för svininfluensa, enligt de olika intensivvårdsregistren. De flesta var 40-64 år och inte vaccinerade, men flera äldre har också behövt intensivvård. Till stor del handlar det om medicinska riskgrupper där patienterna har en annan underliggande sjukdom.

Totalt har sex personer avlidit efter att ha insjuknat i svininfluensa. Fyra av dem var över 70 år och tillhörde dessutom en medicinsk riskgrupp. Antalet ligger på normal och förväntad nivå under influensasäsongen.

Många är immuna

De influensavirus som nu cirkulerar i Sverige har funnits här sedan 2010. Eftersom inget av dem genomgått några stora förändringar är det troligt att stora delar av befolkningen har god immunitet mot dessa virus, enligt Folkhälsomyndigheten. Det kan vara en förklaring till att antalet influensafall varit så pass lågt hittills i år.

Men variationerna är stora i landet. Utöver storstäderna har Umeå, Skövde och Karlstad haft många influensafall.