Som Vårdfokus tidigare berättat pågår ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus i Stockholm med 20 volontärer. Här träffar frivilligarbetarna svårt sjuka och döende patienter, talar en stund, håller handen eller läser högt. Volontärerna utbildas av Röda korset och sjukhuset innan de börjar. De har alla arbetat i vården tidigare.

Volontärernas stöd är deras medmänskliga närvaro, men de får inte ta över arbetsuppgifter som matning eller hjälp till toaletten.

Folkpartiet i Stockholm meddelar i dag att de lagt ett förslag om att volontärarbetare införs på alla länets sjukhus och geriatriska kliniker i huvudstaden.

– Vi måste stärka patienternas och de anhörigas ställning. Vi får inte ge oss förrän ingen som inte vill behöver dö ensam. Rätt kompetens hos vårdens medarbetare är förstås a och o. Men vi behöver också öppna för andra kompetenser som volontärer kan bära med sig. säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd i Stockholm.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är inte förvånad över att behovet av volontärer ökar, då många kringaktiviteter som terapi och bibliotek skurits ner i vården. Verksamheter som tidigare kunde ge patienterna en stunds avlastning och sinnesro.

– Nerskärningarna har skapats en efterfrågan av volontärer. Men volontärer kommer inte att kunna undantränga bristen på kompetent personal. I specialistvården behövs kunskap och kompetens, det är viktigt att politiker förstår det, säger Sineva Ribeiro till Vårdfokus.