Det är TV-serien "112 – på liv och död" som återigen blir föremål för en brottsutredning när Justitiekanslern nu tagit beslut om att inleda en förundersökning för misstänkt brott mot tystnadsplikten.

Polisanmälan riktar sig mot både anställda och sjukhusledning. Enligt anmälan har anställda lämnat ut sekretessbelagda uppgifter mot patienter i strid med tystnadsplikten.

Landstingsdirektörens och vissa tjänstemäns godkännande av avtalet med produktionsbolaget Titan ifrågasätts också.

Det är inte första gången som inspelningarna av ambulansserien "112 – på liv och död" utreds. I december inledde JK en förundersökning om samma brott vid inspelningen av programmet på Blekingesjukhuset.

Även TV-serien "Sjukhuset", som spelades in vid Akademiska i Uppsala, har ifrågasatts och prövats i domstol, men där friades landstinget i tingsrätten. Målet har överklagats till hovrätten.