Nio anmälningar från upprörda privatpersoner kom in till Justitieombudsmannen, JO, mot att Moderaterna publicerade ett brev på landstingets webbplats där de varnade anställda för konsekvenserna av att rösta på socialdemokraterna.

Anmälarna tycker att landstinget bryter mot objektivitetsprincipen genom att göra sin hemsida tillgänglig för politiska pressmeddelanden från de borgerliga partierna som styr landstinget.

JO har studerat landstingets hemsida och under rubriken "pressmeddelanden" hittar man pressmeddelanden även från andra politiska partier. Därför anser inte JO att något fel har begåtts. Med det läggs ärendet ned.