Umeå universitets sjuksköterskeprogram vid Campus Skellefteå blir nätbaserat, vilket innebär att studenterna kan läsa på distans och inte behöver bo på orten.

– Redan i dag har vi stora problem att locka sjuksköterskor till Skellefteå. Att studenterna inte finns här gör det ännu svårare, säger Kerstin Lindgren, Vårdförbundet till tidningen Norran.

Berit Silverlind, äldreomsorgschef i Skellefteå, delar farhågorna men tror samtidigt att en distansutbildning kan locka dem som annars drar sig för att söka utbildningen, till exempel de som i dag arbetar som undersköterskor.

Både hon och Jonas Holm, verksamhetschef vid kirurgi och ortopedkliniken vid Skellefteå lasarett, ser dock förändringen som ett bakslag.

– Det gör det svårare för oss att rekrytera sjuksköterskor. Jag kan tycka att fler borde ha informerats tidigare och fått en chans att påverka utgången, säger han till Norran.