För tre veckor sedan friades Östersunds kommun från skuld för att cirka 30 000 kommuninvånare blivit magsjuka av parasiten Cryptosporidium i dricksvattnet. Enligt tingsrätten begicks inget miljöbrott.

Nu har åklagaren Lars Magnusson överklagat domen.

– Jag tycker att dricksvattenföreskrifterna är ganska klara med vilka skyldigheter som finns. Det står vilka hot man ska skydda sig mot, och där nämns parasiter, säger han till tidningen Norran.

För att målet ska prövas i hovrätten måste domstolen meddela prövningstillstånd.