När det gäller ADHD är risken 13 gånger högre vid samma åldersskillnad. Flera andra psykiska diagnoser ökar i förekomst och sämre utbildningsresultat är också vanligare ju äldre pappan är.

Studien – Parental age at childbearing and offspring psychiatric and academic morbidity – har gjorts av forskare på Karolinska institutet och University of Indiana i USA och publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Jama Psychiatry.

– Våra resultat gäller på gruppnivå. Barn som föds när pappan är äldre får inte per automatik något av dessa problem, säger Paul Lichtenstein, professor vid institutionen för epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet och en av studiens medförfattare.

Tidigare forskning har visat på liknande resultat, skillnaden är att detta är en större studie och med mer entydiga svar.

– Våra resultat säger inget om orsakerna till de ökade riskerna. Tidigare har man till exempel sett i molekylärgenetiska studier att äldre mäns spermier har fler genetiska mutationer, säger Paul Lichtenstein.