I en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet efterlyste Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillsammans med ordföranden för Svensk sjuksköterskeförening, Ania Willman, besked av M och S om hur kompetensförsörjningen i vården och bristen på specialistsjuksköterskor ska lösas.

Sineva Ribeiro är glad över det svar som Socialdemokraterna ger i dagens upplaga av SvD. Rubriken på S inlägg lyder: "Vi vill driva på för en nationell lösning".

– Det är väldigt roligt att de förstår! Socialdemokraterna har tidigare inte velat prata om AST, akademisk specialisttjänstgöring, och vård med oss.  Så det är en kovändning, säger hon till Vårdfokus.

Nyckelroll

Sjuksköterskor har en nyckelroll både när det gäller patientsäkerhet och vårdutveckling, hävdar socialdemokraterna Lena Hallengren, vice ordförande i riksdagens socialutskott och oppositionens finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting Helene Hellmark Knutsson.

De skriver att villkoren för sjuksköterskors specialistutbildning är en fråga de prioriterat i den socialdemokratiska arbetsgrupp för sjukvårdsfrågor som redovisade sitt arbete förra veckan. 

Kontaktar S

– Jag har redan gett vår vårdstrateg i uppdrag att kontakta Lena Hallengren för att få deras bild och ge dem vår syn, säger Sineva Ribeiro.

Socialdemokraterna vill se en nationell lösning så att villkoren för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig inte är beroende av i vilket landsting eller i vilken region de arbetar. De föreslår nu att staten samlar arbetsgivarna, lärosätena och Socialstyrelsen till överläggningar om utformningen av ett sådant system.

"Vårdförbundets förslag kan mycket väl tjäna som utgångspunkt för dessa diskussioner", skriver Lena Hallengren och Helene Hellmark Knutsson.

– För oss är det viktigt att fortsätta hålla kontakt med dem. AST är en viktig fråga för vårdens utveckling och personalförsörjningen är väldigt viktig för att få en bra vård i framtiden, säger Sineva Ribeiro.