Enkla metoder som hembesök och gruppmöten kan markant förlänga hälsan hos personer över 80 år som klarar sig självständigt, visar en studie vid Sahlgrenska akademin.

Sverige har högst andel personer över 80 år i världen. Många av dem lever fortfarande ett självständigt liv och upplever att de har god hälsa. Studien visar att det finns ickemedicinska sätt som kan bidra till att förlänga de äldres hälsa.

I studien ingick 459 göteborgare över 80 år som bodde hemma, var självständiga och inte hade kognitiva svårigheter. Deltagarna var indelade i tre grupper.

  • En grupp fick ett hembesök från vårdpersonal där de äldres hälsa och behov diskuterades. De informerades om aktiviteter i samhället.
  • Den andra gruppen deltog i fyra seniorträffar där åldrande diskuterades och hur problem i hemmet kunde lösas.
  • Den tredje gruppen fick sedvanlig information om tillgängliga resurser i kommunen.

Två år senare visade en uppföljning att de som fick förebyggande hembesök eller deltog i seniorträffar var både fysiskt och psykiskt mer friska än kontrollgruppen

– Den mest fördelaktiga åtgärden var seniorträffarna. De utgick från ett personcentrerat synsätt och deltagarnas behov styrde innehållet, säger Lina Behm, distriktsjuksköterska och doktorand vid Sahlgrenska akademin.