På Akademiska sjukhuset i Uppsala prövas särskilda trycksensorer som visar exakt var på kroppen det finns ett tryck. Undersköterskor och sjuksköterskor får träna på lägesändring för friska 70-åringar med olika vikt.

Trycksensorerna ska vara i sängen hela tiden. De finns under lakanet och är kopplade till en monitor som skannar tryckpunkter, det vill säga områden på kroppen där trycket är för stort.

Nu väntar en tremånadersuppföljning.

– Först ska vi se om vi kan göra det ännu bättre. Nästa steg blir att pröva metoden på "riktiga" patienter, säger projektledaren Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap och FoU-ledare inom kirurgdivisionen på Akademiska sjukhuset.