Utvecklingen går mot mer av lokalt inflytande över lönebildningen visar Medlingsinstitutets årsrapport i dag, och det är en utveckling som har gått fort, rapporterar TCO-tidningen.

Nästa år kommer antalet sifferlösa avtal att nästan ha fördubblats jämfört med 2012. Då kommer nära 800 000 anställda att omfattas.

Medlingsinstitutet konstaterar dock att centrala överenskommelser gäller för 95 procent av LO-förbundens avtal, mot bara för 9 procent av Saco-förbundens. TCO-förbunden hamnar mittemellan.