Som första universitetssjukhus i landet förbjuds rökning helt inom sjukhusets område från och med första mars. Rökkurerna på sjukhusområdet försvinner och den som vill röka måste ta sig utanför området.

Bra förebild

Redan i dag får alla medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kostnadsfri tobaksavvänjning i grupp om de önskar och vid särskilda behov även individuell hjälp. Sjukhuset vill helt enkelt att de anställda ska sluta röka och tror att ett rökfritt sjukhus även underlättar för patienterna att bli rökfria.

– Rökning leder till försämrad effekt av behandling och kan försvåra patientens tillfrisknande. Det ökar även komplikationsrisken vid operationer. Därför tycker vi att det är viktigt att erbjuda dem ett rökfritt sjukhusområde, säger Erica Sandberg, processledare för Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.