Precis som många andra landsting har Värmland brist på specialistsjuksköterskor. Därför vill man nu starta ett försök med särskilda specialistutbildningstjänster.

Behoven finns inom flera områden, bland annat vill man utbilda psykiatrisjuksköterskor, distriktssköterskor och operationssjuksköterskor.

Det behövs en långsiktig planering för rekrytering av specialistsjuksköterskor och villkoren för dem som vill specialistutbilda sig måste förbättras, skriver politikerna i sitt förslag.

Exakt hur det ska utformas vill man ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda.

Det pågår satsningar på specialistutbildningar inom flera landsting. Vårdförbundet har tidigare sagt sig vara positiva till de försök som görs, men också påpekat vikten av ett samlat nationellt grepp i form av en akademisk specialisttjänstgöring, AST, som ser likadan ut över hela landet.