Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fortsätter att granska hur Akademiska sjukhuset i Uppsala faxar journaler. En privatperson har anmält sjukhuset efter att ha fått fel journalhandlingar sända till sin privata fax, där dessutom personuppgifterna var identifierbara.

Verksamhetschefen har sedan dess infört en rutin för avidentifiering av personuppgifter. Men det räcker inte enligt Ivo.

– När det är sekretessskyddat material som sänds på öppna telenät kan vem som helst komma åt materialet. Antingen måste journalhandlingar sändas via en krypterad förbindelse eller som ett krypterat dokument, säger Hans Rudstam, medicinalråd på Ivo.

Ivo konstaterar att Akademiska sjukhuset inte uppfyller kraven på informationssäkerhet när de faxar okrypterat.

Socialstyrelsen uppmärksammade redan 2012 brister vid sjukhuset vad gällde journaler som faxades. Även då krävde myndigheten kryptering när fax sänds via öppna telenät.