Centrallasarettet i Växjö har under november och december haft ett utbrott av en allvarlig typ av tarmbakterien Clostridium difficile typ 027.

Denna variant har hittills inte förekommit i Sverige, men däremot i utbrott i Danmark, Finland och flera andra länder i Europa.

Två personer på Centrallasarettet har blivit allvarligt sjuka, varav en avlidit. Ännu ett dödsfall utreds nu. Tester har visat att ytterligare två personer bär på bakterien utan att vara sjuka.

Sjukhuset har utökat provtagningen och infört särskilda rutiner för vården av drabbade patienter och extra noggrann städning. I dagsläget vet man inte vad som orsakat utbrottet, men det är känt att antibiotikabehandling kan vara en orsak till att man får en Clostridium-infektion med diarré.