I december 2012 sade landstinget upp det lokala arbetstidsavtalet för ambulanspersonalen i Dalarna. Det ansågs enligt Kerstin Erlandsson, Vårdförbundets ordförande i Dalarna, för kostsamt och för generöst.

Sedan dess har landstinget presenterat två förslag som Vårdförbundet vägrat skriva på och häromdagen kom ett tredje.

– Vi har inte fått ett rättvist bud. Vi kan inte skriva på ett avtal som innebär sämre villkor för ambulanssjuksköterskorna. Dessutom är förslaget behängt med andra orimliga villkor som vi som facklig organisation inte kan gå med på, säger Kerstin Erlandsson.

Till exempel ett krav på att återkalla en uppsägning av avtalet om lokal timbank. Eller lova att inte väcka någon tvisteförhandling om en tidigare begärd förhandling.

– Vi vill ha ett bättre bud från landstinget för att kunna skriva på arbetstidsavtalet för dem som jobbar i ambulansen.