Sämst är läget när det gäller psykiatrisjuksköterskor. Där säger samtliga landsting att efterfrågan är större än tillgången. Men överlag är bristen på specialistsjuksköterskor fortsatt stor, framför allt när det gäller anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor och distriktssköterskor.

Sexton av de 21 landstingen uppger att de har brist på allmänsjuksköterskor.

Hälften av landstingen säger sig ha brist på barnmorskor och Socialstyrelsens bedömning är att efterfrågan förväntas öka framöver, men man säger också att den regionala variationen är stor.

– Bristen på barnmorskor förväntas bestå framöver. Trots att tillgången på barnmorskor ökar något. Efterfrågan ökar med ökat barnafödande och varierar regionalt beroende på var det finns flest unga som bildar familj, säger Socialstyrelsens utredare Magnus Göransson.

Tidigare i veckan kom också en prognos som SCB gjort för TCO som visade att det kommer att vara stor brist på sjuksköterskor och biomedicinska analytiker år 2030, se länk till tidigare artikel.