Av de som antogs till biomedicinska analytikerprogrammen vid landets högskolor och universitet i höstas var 24 procent män.

– I åratal har vi bara haft fem-sex procent manliga biomedicinska analytiker. Mitt intryck har varit att fler män har sökt sig till yrket och det är roligt om det kan bekräftas av statistiken, säger Anne Berndt, som arbetar med frågor som rör biomedicinska analytiker på Vårdförbundet.

Hon har nyss också fått siffror som visar att av dem som utexaminerades 2012 var 19 procent män.

Men det var stora skillnader mellan lärosätena när det gäller andelen män vid antagningen i höstas. I Malmö var drygt hälften män av de 49 antagna. I Sundsvall var samtliga 15 antagna kvinnor.