Efter de senaste årens larmrapporter om faran med bisfenol A i allt från nappflaskor till kassakvitton har Livsmedelsverket försökt att ta reda på hur utsatta förstagångsmammor är för det hormonstörande ämnet. Inte alls, visar det sig.

Mellan åren 1996 och 2011 samlades blodprover in från 208 förstagångsmammor, tre veckor efter förlossningen. De analyser som nu gjorts visar att halterna av bisfenol A generellt sett ligger långt under de gränsvärden som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsas, föreslagit. I merparten av proverna hittades inte ens mätbara halter.

Studier kan ifrågasättas

En intressant upptäckt som gjorts i samband med studien är nämligen att blodprover lätt förorenas med bisfenol A från den utrustning som används vid provtagningen och analysen. Tidigare studier som visat på höga koncentrationer av bisfenol A i blod kan därför ifrågasättas.

– Det är bra att se att bisfenolhalten är så låg jämfört med vissa tidigare studier. Det beror sannolikt på att vi har varit så noga med att undvika att proverna har förorenats av bisfenol A på laboratoriet, något som har varit ett problem i andra studier, säger toxikologforskaren Irina Gyllenhammar vid Livsmedelsverket.

Pipetter och analysvätskor kan läcka

Exakt vilken utrustning som riskerar att förorena proverna är ofta svårt att på förhand säga. En studie på barn som Livsmedelsverket hade tänkt göra fick ställas in eftersom plasten i de butterfly-nålar som användes visade sig läcka bisfenol A. En annan studie där det var tänkt att löpande följa bisfenol A-värdena i blod via en inneliggande perifer venkateter fick också avbrytas eftersom katetrarna läckte bisfenol A.

Även provrören som används kan innehålla bisfenol A, liksom pipetterna på laboratoriet och vissa analysvätskor.