Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-lungfonden.

1 000 svenskar fick i början av december frågan "Kan du tänka dig att testamentera en del av dina tillgångar till forskning om allvarliga sjukdomar?"

  • 3 procent svarade att de redan hade gjort det.
  • 54 procent svarade ja på frågan men hade inte skrivit in det i något testamente.
  • 35 procent svarade nej.
  • 8 procent visste inte eller var tveksamma.