Sedan 2013 har 250 fall av fågelinfluensan H7N9 rapporterats från Kina. Efter en förväntad nergång under sommaren har en rejäl ökning av antalet fall skett under de senaste veckorna. Hittills har nästan en tredjedel av de smittade avlidit, totalt 56 stycken, enligt Folkhälsomyndigheten.

De fall som rapporterats har kommit från stora delar av Kina och även från Hong Kong och Taiwan. De flesta har smittats efter kontakt med tamfåglar som höns och ankor. Särskilt stor anses smittorisken vara på marknader där levande fåglar säljs.

Ny typ smittar människa

De senaste veckorna har det från Kina dessutom rapporterats om två fall av fågelinfluensa av typen H10N8, som tidigare aldrig smittat människor.

Vid sidan av dessa utbrott smittas fortfarande människor av fågelinfluensa av typen H5N1 i flera länder. Under 2013 rapporterades fall från Bangladesh, Kambodja, Kina, Indonesien, Vietnam och Egypten. Fall bland turister är extremt ovanligt, men i början av året rapporterades att en kanadensisk kvinna smittades vid besök i Kina.

Oroas av ökningen

Folkhälsomyndigheten uttrycker oro över ökningen av olika fågelinfluensainfektioner, inte minst med tanke på att så många av de smittade har avlidit. Samtidigt betonas att antalet fall är relativt få och att smitta till människa trots allt är mycket ovanligt.

För att minimera risken vid resa till områden där fågelinfluensa finns rekommenderar myndigheten att man undviker att besöka marknader där levande djur och fåglar säljs, så kallade "wet markets".

Man bör också undvika kontakt med levande fåglar eller fågelspillning och vara noggrann med handhygienen.