Förra kongressen 2011 beslutade att Vårdförbundet ska arbeta för att få stopp på omskärelse av barn. I dag är könsstympning av flickor förbjudet enligt lag. Men omskärelse av pojkar är tillåtet.

En motion från avdelning Stockholm yrkar nu på att beslutet från kongressen 2011 rivs upp och att Vårdförbundet tills vidare ställer sig neutral i frågan om omskärelse av pojkar.

Motionen är skriven på uppdrag av avdelning Stockholms årsmöte, repskapet. Omskärelse av pojkar har varit en diskuterad och omtvistad fråga bland avdelningens medlemmar under flera år, enligt avdelningsordföranden Eva Nowak.

– Detta är komplext. Vi låter därför Vårdförbundets högst beslutande organ ta ställning i frågan på nytt, säger hon.