– Kunskapen om vissa grupper av våldsutsatta behöver förbättras bland personalen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ofta behöver de stöd från olika aktörer, säger AnneMarie Danon, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Det utbildningsmaterial som nu har tagits fram riktar sig till tre grupper: våldsutsatta äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Studier visar utsatthet

Att äldre kvinnor är en utsatt grupp har uppmärksammats i studier på senare år. De utsätts i parrelationen, av grannar i särskilda boenden eller av anställda inom vård och omsorg.

Forskning visar också att kvinnor med utländsk bakgrund utsätts oftare än kvinnor med minst en förälder som är född i Sverige. Både flickor, kvinnor, pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld. Det utövas ofta kollektivt och förövarna är både kvinnor och män.

Regeringen har tidigare lyft fram fem grupper med särskilt behov av stöd: kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med utländsk bakgrund och personer som utsätts för hedersrelaterat våld.

För ett par år sedan gav Socialstyrelsen ut utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med missbruksproblem.