I studien fick alla som gick ut nionde klass i Luleå 1981 svara på frågor om vad de ätit till frukost. 27 år senare genomgick deltagarna en hälsokontroll då man undersökte förekomst av det metabola syndromet och dess delkomponenter.

Fasteblodsocker

Studien visar att de som hoppade över frukosten eller åt en bristfällig frukost i ungdomen hade 68 procent högre förekomst av metabola syndromet i vuxen ålder, jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost.

Bukfetma och högt fasteblodsocker var de delkomponenter i vuxen ålder som tydligast kunde kopplas till en bristfällig frukost i ungdomen.

Blodsockerreglering

Forskargruppen vid Umeå universitet konstaterar att det behövs mer forskning för att förstå mekanismerna bakom sambandet mellan bristfällig frukost och metabola syndromet.

– Men våra resultat och flera tidigare studier tyder på att en bristfällig frukost kan påverka blodsockerregleringen negativt, säger Maria Wennberg som är studiens huvudförfattare.

Studien Poor breakfast habits in adolescence predict the metabolic syndrome in adulthood är publicerad i Public Health Nutrition.