Nu är det klart att Vårdförbundet får de biståndspengar som förbundet ansökt om, via LO-TCO biståndsnämnd, för att kunna driva vidare två pågående internationella projekt - och starta ett nytt.

Det är ett ledarskapsprogram för organisationsutveckling, Leadership in negotiation, som Vårdförbundet nu startar i sex afrikanska länder där den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN redan i dag bedriver Wellnesscenter, mottagningar för vårdpersonal med hiv och aids.

Eget ansvar

Tanken är att stärka de lokala organisationerna för att de framöver ska kunna ta eget ansvar för Wellnesscentren. Länderna som berörs är Lesotho, Swaziland, Malawi, Zambia, Uganda och Etiopien.

Projektet beräknas pågå under tre år. Genom workshops med både teoretiska och praktiska övningar ska ledare i de lokala organisationerna få mer kunskap om fackligt arbete och ledarskap.

Vårdförbundets avdelning Västra Götaland är fadder för projektet.

I  april hålls en första workshop i Zambia.

Palestina och Leshoto

Två redan pågående projekt har också fått fortsatt finansiering. Det ena är Vårdförbundets engagemang i Palestina, också det ett organisationsutvecklingsprojekt som nådde ett av sina mål förra året då den palestinska sjuksköterske- och barnmorskeorganisationen blev medlem i ICN.

Det andra är Vårdförbundets arbete i Lesotho, där förbundet är med och stöttar ett Wellnesscenter.

Egna pengar

Totalt har Vårdförbundet fått nästan 2,5 miljoner kronor i biståndspengar för 2014-2016. Pengarna är statliga medel, förmedlade via Sida och LO-TCO biståndsnämnd. Ett villkor för att få ta emot pengarna är att Vårdförbundet skjuter till minst tio procent, omkring 250 000 kronor, till biståndsprojekten.