Det är en blygsam utveckling i positiv riktning som visas upp när Vårdförbundets medlemsstatistik för 2013 presenteras. För första gången på flera år ökar antalet medlemmar  något i alla grupper, särskilt bland studenter.

Ökningen skedde framför allt under förra årets sista månader. Så det kan vara öppningen av Vårdförbundet Direkt, tjänsten som är till för att ge medlemmarna lättillgänglig service, som gett resultat.

Övertygat medlemmar

Vårdförbundet Direkt öppnade i oktober förra året. Under fjolårets tre sista månader lyckades rådgivarna rekrytera 174 nya medlemmar och övertala 95 medlemmar som ville gå ur att stanna kvar i förbundet. Ett liknande arbete sker också lokalt ute på avdelningarna.

Under förra året ökade antalet studerandemedlemmar med tre procent jämfört med året innan. Den ökningen kopplas till starten av den nya studerandeorganisationen Vårdförbundet Student.

Mycket kvar att göra

Vårdförbundet har inte haft någon ökning av antalet medlemmar sedan åren 2009-2010 och de senaste åren har medlemstappet varit kraftigt. Anslutningsgraden ligger i dag på 74 procent. Anslutningsgraden är lägre i storstäderna jämfört med övriga landet.

Fortfarande är det framför allt biomedicinska analytiker och chefer som lämnar Vårdförbundet.