My Leffler har bra koll på hur djuren mår, veterinär som hon är, med sig själv är hon sällan så noga. Så det passar fint att få en snabb koll av urinen i Njurförbundets stånd. ”Inga problem”, blir beskedet från sjuksköterskan Agneta Pagels. 

Njurförbundet har tagit med sig läkare och sjuksköterskor till Almedalen för att kunna erbjuda provtagning av urin och blodtryck. De har upptäckt en person med odiagnostiserad diabetes och flera med läckage av protein i urinen som behöver kollas närmare.

Tyst sjukdom

Studier som förbundet hänvisar till visar att en av tio i Sverige har nedsatt njurfunktion. Det luriga är att det är en ”tyst” sjukdom som inte märks nämnvärt förrän den är allvarlig. På omslaget till förbundets tidning Njurfunk syns 19-åriga Jennie Illikainen som trodde att hon drabbats av influensa, men i själva verket var så allvarligt njursjuk att det krävdes intensivvård.

Ordföranden Håkan Hedman är kritisk mot att skolorna inte längre har som uppdrag att ta urinprover. ”Det måste återinföras”, säger han.

Vårdcentraler och apotek borde också ha gratis drop in-mottagning för urinprov och blodtrycksmätning så att det blir enkelt. För även om sjukdomen är kronisk kan den bromsas med tidig upptäckt.

Hjälpa fram till egenkontroll

Det är också en fråga som engagerar sjuksköterskan Agneta Pagels, som i vanliga fall arbetar på njurmedicinska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon skulle vilja att sjuksköterskor med sitt omvårdnadskunnande får träffa patienten redan vid första besöket på njurmottagningarna. Många tar inte sin sjukdom på allvar i ett tidigt skede.

–  Även här i ståndet märker vi ju att folk inte riktigt vill, eller tror att de behöver, ha koll. Vi hade en man här som sa att han äter blodtrycksmedicin och ville ha sitt blodtryck taget. Det visade sig vara åtta år sedan han tog det senast.

Agneta Pagels har skrivit en licentiatavhandling och i studierna kunde hon se hur viktigt det är att så snabbt det går känna att man har kontroll över sin sjukdom. Men det gäller att vården gör det på patientens villkor, att vända på steken och inte rada upp allt man behöver tänka på och sedan tro att patienten följer det.

– Jag vill se framför mig sjuksköterskemottagningar där man pratar med patienten om hur hon uppfattar sitt tillstånd, säger Agneta Pagels.

Utgå från patienten

Med öppna frågor kan patienten själv komma på lösningar om hur livet med sjukdomen ska kunna fungera.

Att utgå från patienten är också något som Vårdförbundet driver här i Almedalen: personcentrerad vård, att utgå från patienten och patientens möjligheter och förutsättningar vid varje vårdtillfälle. För njursjuka kan egen kunskap, kontroll och egenvård ibland vara avgörande för att bromsa sjukdomsförloppet, förklarar Agneta Pagels. 

Livsviktigt med andra ord.