"Näe, jag vet inte", säger Margareta Wahlberg Nilsson. "Akut..specialist..tekniker", klurar Eveline Pettersson. "Aktuell...specialisttjänstgöring", landar Sophia Winka på.

Till sist har de tre sjuksköterskorna på Visby lasarett nästan knäckt nöten: Vad är AST?

Lobbar för AST i Almedalen

Akademisk specialisttjänstgöring betyder förkortningen och det är kanske det ord som Vårdförbundet har använt mest under Almedalsveckan. Men att hamra in ett budskap som få känner till kan vara svårt. Inte bara på lasarettet i Visby, utan också bland de politiker som Vårdförbundet har bjudit in, behöver det förklaras.

Fast när sjuksköterskan Sophia Winka hör uttrycket kommer hon ihåg att hon faktiskt har läst om det.

– Det är ju du och jag, säger urologsjuksköterskan Eveline Pettersson till Margareta Wahlberg Nilsson, som har vidareutbildat sig till stomisjuksköterska.  

Lusten och viljan att komma vidare i yrket och kunna ge ännu bättre vård till patienterna delar de tre sjuksköterskorna med varandra. Men Margareta Wahlberg Nilsson känner att även om systemet för att specialistutbilda sig skulle bli bättre än när hon studerade skulle hon inte nappa igen, pensioneringen närmar sig.

Vill ha direkt nytta

Sophia Winka är sugen på att förkovra sig, men våndas lite över om det går att få tiden att räcka till. Hon har även läst pedagogik och skulle vilja utbilda sig vidare inom det området. Utbildningen måste handla om något hon har nytta av i det kliniska arbetet.

Det tycker också Vårdförbundet. Antalet specialistutbildningar ska styras av behoven, och målet är att de ska vara mer verksamhetsintegrerade.

Samhällets ansvar

Det är orimligt att individer ska styra över något som är så viktigt som kompetens i vården, anser Vårdförbundet. Huvudmännens ansvar för att inrätta specialistutbildningstjänster måste regleras i lag, för sjuksköterskor på samma sätt som för läkare.

Själva utbildningen ska även i fortsättningen ges av universiteten, men under utbildningstiden ska sjuksköterskan ha en anställning som arbetsgivaren betalar lön för, enligt Vårdförbundets modell. Och anställningen ska vara reglerad i kollektivavtal.

– AST är helt enkelt en utbildningsanställning för sjuksköterskor som specialistutbildar sig, förklarar Vårdförbundets vårdstrateg Lisbeth Löpare Johansson.

Det här tycker partierna

Till alla politiker som Vårdförbundet träffar i Almedalen har ordföranden Sineva Ribeiro sagt att hon hoppas att AST införs under mandatperioden, de kommande fyra åren. Så här har de svarat:

  • Moderaterna: "Jag tycker absolut att vi ska diskutera det nationellt och se om det är något som inte bara varje landsting och kommun ska göra", svarade Filippa Reinfeldt.
  • Kristdemokraterna: "Vi har skapat fler platser på specialistutbildningarna och barnmorskeutbildningarna på nationell nivå, men landstingen har ansvaret för kompetensförsörjningen", sade Maria Larsson.
  • Folkpartiet: "Vi har inte lovat betald specialistutbildning som partiståndpunkt, men jag menar att om vi ska få sjuksköterskor att vilja utbilda sig måste de få göra det på betald arbetstid", sade Barbro Westerholm.
  • Centerpartiet: "Vårdförbundets förslag är jätteintressant och Centerstämman har ställt sig bakom det. Våra landstingspolitiker jobbar nu för att driva fram det här, men jag anser inte att det behövs en nationell reglering", sade Anders W Jonsson.
  • Miljöpartiet: "Det här kommer inte landsting och kommuner att klara själva utan det måste ske på nationell nivå för att något ska hända", sade Gunvor G Ericson. Miljöpartiet har avsatt pengar i sin skuggbudget för specialistutbildning inom psykiatri och äldreomsorg till att börja med.
  • Socialdemokraterna: Njae, svarade Lena Hallengren på frågan om det behövs nationell reglering av specialistutbildningarna. "Vi vill att landsting och regioner jobbar vidare och utvecklar en gemensam modell. Det försök som nu görs i Västra Götaland kan tjäna som förebild", sade hon.
  • Vänsterpartiet: "Vi har ju lyssnat på Vårdförbundet och föreslagit att man ska införa detta", sade Mia Sydow Mölleby. Om man bestämmer på nationell nivå att landstingen ska ha ansvaret måste de också få pengar av staten, menade hon.

Mer om vad partierna sade under Vårdförbundets utfrågningar under Almedalsveckan hittar du under länken till höger.