Det blev ett tydligt nej från Anders W Jonsson till nationell reglering av specialistutbildningarna när det var Centerpartiets tur att frågas ut av Vårdförbundet i Almedalen i morse.

– Vårdförbundets förslag om AST, akademisk specialisttjänstgöring, är jätteintressant och Centerstämman har ställt sig bakom det. Våra landstingspolitiker jobbar nu för att driva fram det här, men jag anser inte att det behövs en nationell reglering, sade han.

En fråga för kommuner och landsting

Anders W Jonsson menar att kravet på bättre villkor för sjuksköterskor som specialistutbildar sig inte är en partiskiljande fråga och att den löses bäst på landstings- och kommunal nivå.

Därmed skiljer han sig från Centerpartiets tidigare uttalanden i frågan. Kenneth Johansson, som förut var Centerns företrädare i vårdpolitiska frågor, har flera gånger sagt att han hoppades kunna genomdriva frågan om betald specialistutbildning i regeringen under den gångna mandatperioden.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro invände att många landsting och kommuner redan i dag inte klarar av att utbilda de specialistsjuksköterskor som behövs och tror inte att det är möjligt att lägga ansvaret där utan en tydlig nationell lagreglering.

Utbildning löser inte alla problem

Anders W Jonsson har själv erfarenhet av att arbeta i vården eftersom han till yrket är barnläkare. Och han menar att bristen på läkare och sjuksköterskor egentligen inte är huvudproblemet - utan att det handlar om vem som ska göra vad i vården.

– I Sverige har vi många läkare och sjuksköterskor per antal invånare, ändå finns det en brist. Därför är inte lösningen bara att vi ska utbilda fler, vi måste också börja diskutera yrkesrollerna.

Han pekade också på vikten av att sjuksköterskor får nya arbetsuppgifter och bättre betalt när de är färdiga med sin specialistutbildning.

Rimlig arbetsbelastning viktigt

När det blev dags för publiken att ställa frågor fick Anders W Jonsson frågan om vad som är viktigast när det gäller bra anställningsvillkor för de som arbetar i vården.

– Det handlar främst om två saker: rimlig arbetsbelastning och möjligheter till fortbildning. Det är de två viktigaste faktorerna för att trivas på sitt arbete, tror jag. Sen är det klart att lönen också spelar roll, men jag tror att de andra sakerna är viktigare, sade Anders W Jonsson.