Det var inte lätt för samtalsledaren Lisbeth Löpare Johansson att ställa Vänsterpartiet mot väggen i dagens utfrågning. För redan från start lovade Mia Sydow Mölleby det mesta en vårdanställd kan önska sig: Högre löner, rätt till heltid, mer kompetensutveckling, kortare arbetstid med bibehållen lön. Och det ska betalas med högre skatter för de som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden.

Nej till vinster i välfärden

Frågan är om de som arbetar i vården också önskar sig det som är Vänsterpartiets huvudfråga i valet, förbud mot vinster i välfärden.

– Vi vet ju att vi har opinionen med oss i den frågan. Alla skattepengar ska användas i välfärden. Vi vill inte skicka miljarder till finansmän som sitter på de engelska kanalöarna, sade Mia Sydow Mölleby.

Men innan dess hade hon också hunnit diskutera Vårdförbundets hjärtefråga här i Almedalen, AST, akademisk specialisttjänstgöring, som är ett förslag till hur betald specialistutbildning för sjuksköterskor skulle kunna genomföras.

Lyssnat på Vårdförbundet

– Vi har ju lyssnat på Vårdförbundet och föreslagit att man ska införa detta, sade Mia Sydow Mölleby.

Hon svarade inte direkt på frågan om det måste till en nationell lagreglering men ansåg att om man bestämmer på nationell nivå att landstingen ska ha ansvaret för detta måste de också få pengar från staten.

Liksom vid de tidigare utfrågningarna togs också frågan om personcentrerad vård upp. Mia Sydow Mölleby var lite osäker på vad som avsågs med just det begreppet, men pratade om hur viktigt det är med en sammanhållen vård för patienten.

Kritisk till vårdval

– Ett system med fler och fler vårdgivare och vårdvalsvarianter gör det svårt att hålla samman vården. Det vill vi förändra och inte lägga ut en massa vård på privata företag, sade hon.

Efter mötet kom en barnmorska från Visby lasarett fram till Mia Sydow Mölleby och sa att det där med rätt till heltid gav hon inte mycket för. Att orka jobba heltid är en omöjlighet.

– Vi tycker ju att man ska ha rätt till heltid och att det ska finnas mer resurser i vården så att man ska orka det, svarade Mia Sydow Mölleby.