Förlossning med planerat kejsarsnitt ökar drastiskt i hela världen, och bland de allt fler som föds med den metoden ses en ökad risk för immunologiska sjukdomar som astma, typ 1 diabetes och glutenintolerans. Nu visar forskningen att det kan bero på så kallade epigenetiska förändringar.

Det är en ny studie från Karolinska institutet som ger stöd för att kejsarsnitt kan ge ett avtryck i arvsmassan i det nyfödda barnets stamceller. Däremot vet forskarna fortfarande inte om DNA-förändringen är tillfällig eller mer permanent.

Stress och gifter påverkar

Epigenetiska förändringar i cellernas DNA uppstår genom att miljöfaktorer påverkar hur arvsmassan avkodas utan att den genetiska koden i sig ändras. Man vet att stress, gifter eller kost kan leda till förändringarna.

– Vid vaginal förlossning utsätts fostret för ett successivt ökande och mycket kraftigt stresspåslag som i positiv bemärkelse förbereder barnet för livet utanför livmodern. Den aktiveringen av fostrets försvarssystem uteblir vid kejsarsnitt före värkarbetets start. Det skulle kunna vara en orsak till skillnaden mellan grupperna, säger Mikael Norman, barnläkare och professor i nyföddhetsmedicin.

Forskningen bygger på en analys av navelsträngsblod från 43 nyfödda barn, varav 18 förlöstes med planerat kejsarsnitt. Forskarna har dessutom studerat andra skillnader i DNA från tolv nyfödda där hälften var förlösta med planerat kejsarsnitt. Studien är publicerad i American Journal of Obstetrics and Gynecology.