SOS-sjuksköterskan friades i tingsrätten och hovrätten från att ha orsakat 23-årige Emil Linells död. Han fick behålla sin legitimation, men med en treårig prövotid.

Nu är även prövotiden hävd av förvaltningsrätten, som inte ser någon risk för att sjuksköterskans framtida yrkesutövning kan utgöra fara för patientsäkerheten.

Inte särskilt anmärkningsvärt

Enligt förvaltningsrätten har SOS-sjuksköterskan "i och för sig i viss mån agerat oskickligt i sin yrkesutövning", men att det fanns speciella omständigheter kring det aktuella larmet som gör att sjuksköterskans misstag "varken kan bedömas som grovt eller särskilt anmärkningsvärt".

Häver prövotiden

Förvaltningsrätten tar även hänsyn till att sjuksköterskan har arbetat utan anmärkningar i 30 år.

"Med hänsyn härtill samt med beaktande av de speciella omständigheter som omgärdar händelsen, finner förvaltningsrätten inte något skäl att befara att det som inträffat kommer att upprepas", står det i domen som upphäver det tidigare beslutet om prövotid från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.