Farmakogenetiska analyser är ett område under snabb utveckling – det handlar om att kunna skräddarsy val och dos av läkemedel så att patienterna får rätt behandling så snabbt som möjligt.

Först i Sverige

Som första svenska sjukhuslaboratorium har Akademiska laboratoriet nyligen infört analyser av en viss genvariant som kan förutsäga risken för allvarliga muskelbiverkningar vid behandling med statiner, en vanlig typ av medicin som ges för att sänka kolesterol.

Hos vissa patienter kan statiner ge muskelbiverkningar som i sällsynta fall kan orsaka ett omfattande sönderfall av muskelceller och leda till akut njursvikt.

Sänka dosen

Med hjälp av den farmakogenetiska analysmetoden som nu införts som rutin kan man undersöka om patienten har en viss variant av genen SLCO1B1 som kodar för ett transportprotein.

Patienter som har dubbla anlag av genvarianten får högre nivåer av läkemedlet och det ökar risken för allvarliga muskelbiverkningar. I så fall måste dosen sänkas eller bytas mot ett annat läkemedel.

– Farmakogenetiska analyser är ännu relativt okända inom sjukvården, men kan få en ökad betydelse för att skräddarsy dos och val av läkemedel i framtiden, säger Daniel Garwicz, specialistläkare i klinisk kemi vid Akademiska sjukhuset.