Statistiska centralbyråns jämställdhetsparlör "På tal om kvinnor och män" har funnits i 30 år och i dag presenteras 2014 års version. Lathunden om jämställdhet har alltid handlat om att kvinnor har lägre lön och lägre pension. Det gör den fortfarande.

En förändring jämfört med mitten av 1980-talet är att dock att kvinnors deltidsarbete faktiskt har minskat något. 1987 arbetade 45 procent av kvinnorna deltid, 2013 var siffran 30 procent. Samtidigt har männens deltid ökat från 6 till 11 procent.

Studerande jobbar deltid

Bland kvinnornas är det bara i den yngsta kategorin, 20 till 24 år, som deltidsarbetet inte har minskat. Statistiska centralbyrån, SCB, förklarar det med att många studerande som inte hinner arbeta heltid finns i den gruppen.

Även om kvinnornas deltid har minskat är den fortfarande en del av förklaringen till att kvinnor under 2012 i genomsnitt hade 66 procent av mäns pension.

Statistiken visar också att andelen tidsbegränsade, och därmed osäkra, anställningar har ökat både för kvinnor och för män. Det gäller framför allt inom den privata sektorn. När det gäller föräldrapenningen tar kvinnor fortfarande ut det mesta: 75 procent. Fast fördelningen har varit sämre: 1985 tog kvinnorna ut 94 procent.