För drygt ett år sedan avskedades en sjuksköterska i Orsa kommun, då kommunen ansåg att hon läst journaler till patienter som hon inte hade någon vårdrelation till. Nu stämmer sjuksköterskan sin tidigare arbetsgivare inför Arbetsdomstolen, med stöd från Vårdförbundet.

– Vi menar att sjuksköterskan gjort journalslagningarna för att kunna sköta sitt arbete på ett korrekt sätt. Enligt den information vi kunnat få är alla slagningarna i journalerna arbetsrelaterade, och därför bedömer vi att det inte fanns saklig grund för att avskeda henne, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Orsa kommun kan, enligt Jeanette Lindgren Dahlin, se att många av journalslagningarna är arbetsrelaterade. Men kommunen menar att de inte var nödvändiga för den omvårdnad som sjuksköterskan möjligen var ansvarig för.

– Det rimmar illa att få avsked från sin tjänst när man efter bästa förmåga sköter sitt arbete, och då det innebär att göra slagningar som är arbetsrelaterade i journaler, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

– Om det skulle vara så att någon slagning inte var helt nödvändig så borde inte den ha lett till avsked – arbetsgivaren hade kunnat  sätta sig ner och diskutera vad som är nödvändigt och inte nödvändigt för framtiden. Det här är absolut ingen uppsåtlig journalläsning på grund av nyfikenhet, fortsätter hon.

Handläggningstiden för ett sådant här ärende är normalt cirka ett år, enligt Arbetsdomstolen.