En stor del av lösningen för att klara sommaren vid Strokeavdelningen i Gävle blev därför den så kallade ”sommarmoroten”, extra ersättning till ordinarie sjuksköterskor som bara tar två veckor semester under sommarperioden. En annan var att ta hjälp i sjuksköterskearbetet av studenter som avslutat termin fem.

Ordinarie personal fick semester

– Vi hade fått göra större ingrepp i semesterplaneringen om vi inte tagit in studenter som avslutat termin fem. Nu har alla ordinarie sjuksköterskor fått den semesterperiod de önskat, och det tycker vi också har ett värde, säger Walentin Lindholm, tillförordnad vårdenhetschef på strokeavdelningen i Gävle.

Strokeavdelningen hade sökt fyra sjuksköterskevikarier, men fick endast en som är examinerad och två studenter.

Genom ett undantag i föreskriften om legitimationskrav kan studenter anställas som vikarier efter den femte terminen. Men riktlinjerna kring vad som gäller är otydliga, både angående vad de får göra, vad som är handledarens ansvar och konsekvenserna om något går fel.

Riktlinjer behövs

– Vi har drivit mot arbetsgivaren att vi måste sätta upp regler och riktlinjer kring det här, eftersom riktlinjerna från Socialstyrelsen är väldigt knapphändiga. Mycket ansvar läggs på enskilda enheter att ta ansvar för hur de hanterar sina sjuksköterskevikarier som avslutat termin fem i utbildningen, säger Anna Bergström, styrelseledamot i Vårdförbundet i Gävleborg.

Vårdförbundet i Gävleborg planerar att göra  en utvärdering av hur det fungerat i sommar. Efter överläggningar är Vårdförbundet och arbetsgivaren eniga i att det inför framtiden behövs förtydliganden i sjuksköterskevikariernas anställningsavtal och i riktlinjerna för arbetsplatserna.