Det är inte bara på den gynekologiska avdelningen som kaos råder. Det råder intagningsstopp på patienthotellet och hela Skånes universitetssjukhus har utlyst extremt vårdplatsläge.

Huvudskyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal på Skånes universitetssjukhus lämnade i går en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket där de begär åtgärder mot brister i arbetsmiljön. På den gynekologiska avdelningen 49 saknas minst sex sjuksköterskor och personalen arbetar övertid för att täcka vakanta pass.

– 17 vårdplatser hålls öppna trots att det bara finns bemanning för 12. Arbetsgivaren har satt in åtgärder, men de räcker inte. Flera av sjuksköterskorna som har rekryterats inför sommaren har inte fått ut sin legitimation ännu vilket gör att sjuksköterskor från andra avdelningar måste täcka upp för dem, säger Stephanie Wichmann, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Rädda att bli utbrända

Hon berättar om kolleger som gråter av utmattning och som säger upp sig av rädsla för att bli utbrända. Nu gäller det att få Region Skåne att inse hur allvarligt läget är.

– Arbetsgivaren och vi står egentligen på samma sida. De försöker att rekrytera sjuksköterskor, men saknar resurser, säger Stephanie Wichmann.

Hon anser att det inte bara är en bristfråga utan också en lönefråga.

– Om sjukhuset ska kunna rekrytera de sjuksköterskor som behövs måste regionen betala nyutbildade sjuksköterskor det de kräver i lägsta lön. Den ingångslön som erbjuds, 22 500 kronor, räcker inte.

Handlingsplan finns

Fackförbunden och verksamhetsledningen har skrivit en gemensam handlingsplan med åtgärder som behöver sättas in på avdelning 49. I den ingår bland annat full bemanning i tre arbetsteam, återinsättning av medicinsk sekreterare, införande av tvärprofessionella möten och översyn av receptionisttjänst.

– Om handlingsplanen genomfördes skulle situationen inte vara så kaotisk, säger Stephanie Wichmann.

– Regionen måste förstå allvaret i det här. Vi har uppdraget att operera cancerpatienter – men nu saknar vi resurser till det. Något måste göras.