I en skrivelse till Falck Ambulans AB och Arbetsmiljöverket begär Vårdförbundet omgående åtgärder för att arbetsgivaren inte ska utnyttja arbetstidslagen för att personalen ska jobba extra övertid. Vårdförbundet anser att det tuffa bemanningsläget vid ambulansen i Skåne var känt för arbetsgivaren redan inför sommaren, och att situationen inte kan anses ha varit omöjlig att förutse.

Vårdförbundet begär att Falck Ambulans AB senast vid månadsskiftet redovisar bemanningsbehovet i Skåne, och en handlingsplan för hur det ska lösas. En särskild redovisning av skälen till att Falck avser nyttja extra övertid och detaljer kring det efterfrågas också.

Ingen riktig fritid

– Vi känner inte att vi har kontroll över vår egen fritid. Många är irriterade på den beordrade övertiden i sommar, säger Rickard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

– Övertid i samband med larm har vi alltid, den hör till yrket och den accepterar vi. Men att behöva jobba ännu mer, särskilt på sommaren, det förtar nöjet av vårt jobb.

Inför sommaren gick arbetsgivaren ut och sade att alla ambulanssjuksköterskor måste arbeta sex dagar extra övertid – med uppmaningen att välja bland de beordrade passen.

– Det var som att välja mellan pest eller kolera! Vi var tvungna att arbeta övertid, men kunde välja att göra det så att det blir minst störning för familjen.

Vissa fick jobba mer

De som kunde hänvisa till behovet av barnomsorg undslapp beordrade pass, med följden att andra fick ta fler pass.

– Det kan bli uppsägningar på grund av övertiden, och då får vi som är kvar arbeta ännu mer. Det blir en ond cirkel.

Skrivelsen framhåller att rådande rekryteringssvårigheter har flera orsaker. Det handlar både om brist på tillräckligt antal specialistsjuksköterskor, men även på villkorsfrågor och arbetsmiljö. Regler för så kallad allmän övertid efterföljs inte heller på ett bra sätt.

– Vissa sjuksköterskor behöver bromsas när det gäller övertid. De tackar oftast ja, mot bättre vetande. En del är nyanställda och kanske inte vågar säga nej. Vi får inte glömma att vi har lagar som skydd, det är viktigt för patienterna också. Det är inte säkert med trött personal som jobbar och som sitter och kör!