På Vårdförbundet Direkt, förbundets telefonlinje där medlemmarna får svar på frågor om medlemskap och anställning, berättar rådgivarna att samtalen om beordran har ökat nu under sommaren.

– Många konstaterar att det är ont om personal, och antingen är de oroliga för att bli inbeordrade eller så har de blivit det, säger Johan Hedberg.

Att det är en lösning som arbetsgivarna ser på sommarens bemanningskris bekräftade arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings ordförande i sjukvårdsdelegationen i en Eko-intervju i Sveriges Radio nyligen. Mats Eriksson sa då att det inte är någon fara för patientsäkerheten eftersom arbetsgivarna har rätt att beordra personal att jobba.

Vill veta vad som gäller

Medlemmarna som ringer vill veta vad som gäller om de blir beordrade att arbeta under sin semester. Det är inte alldeles kristallklart.

Men klart är att arbetsgivaren inte har rätt att beordra någon att arbeta innan en semester är påbörjad. Det ger varken lag eller kollektivavtal stöd för. Däremot har arbetsgivaren rätt att beordra in en anställd som redan har börjat sin semester.

Men i vilka fall som beordran får göras är oklart. 

– Enligt kollektivavtalets allmänna bestämmelser, AB, kan arbetsgivaren tvinga en anställd att avbryta sin semestern, men bara om det finns synnerliga skäl. Vad det är finns däremot inte formulerat någonstans, säger Johan Hedberg.

Se på enskilda fall

Eftersom det är svårt att svara på vad som är synnerliga skäl förmedlar Vårdförbundet Direkt kontakt med medlemmarnas lokala fackliga avdelningar, så att de där kan undersöka varje enskilt fall.

– Vi informerar också om att den som befinner sig på semester inte har skyldighet att vara tillgänglig.

Ett sista tips vill Johan Hedberg ge:

– Ring oss om du är osäker. Vi finns här varje vardag mellan klockan 8 och 18 på telefon: 0771-420 420.

Rättigheten för arbetsgivare att beordra in anställda som redan befinner sig på semester finns inte inom den privata vårdsektorn.