Vad som är grundorsaken till celiaki, eller glutenintolerans, är fortfarande oklart. Men ny forskning från den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY bekräftar att flickor har en högre risk än pojkar, att ärftlighet spelar roll och att en särskild riskgen hänger samman med glutenintolerans.

Ökar bland småbarn

I Sverige ökar förekomsten av celiaki hos småbarn och omkring en procent av den totala befolkningen är drabbad, enligt Lunds universitet som deltar i den internationella studien.

Sverige sticker ut jämfört med de andra länderna som ingår i forskningsprojektet; Finland, Tyskland och USA.

Sverige i topp

– De svenska barnen har hittills den högsta risken för glutenintolerans. Risken var nästan dubbelt så hög jämfört med barn från USA. En överraskning var att vi låg högre än Finland, som liksom Sverige förknippas med hög förekomst av celiaki, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Mer än 6400 barn ingår i studien och har följts på identiskt vis upp till fem års ålder.