Det är trångt på Östra sjukhusets neonatalavdelning, med för många barn och anhöriga på för liten yta. I maj avled ett spädbarn av en infektion och ytterligare tio barn smittades av tarmbakterien serratia marcesens. I vintras spred sig den multiresistenta bakterien mrsa till sju barn. Personalen protesterar sedan länge mot överbeläggningarna och underbemanningen.

Bättre patientsäkerhet

För att förbättra situationen ska nu lokalerna byggas om och neonatalplatserna från Mölndals sjukhus flyttas till Östra sjukhuset. Det innebär däremot inte ökad bemanning eller fler vårdplatser sammanlagt. Det är på andra sätt som de nya, moderna lokalerna ska öka patientsäkerheten:

– Smittospridningen kan minska för att det blir enkelrum, det är visat att det har stor betydelse. Vi har inte haft ändamålsenliga lokaler, nu kommer vi att kunna erbjuda eget rum till barn och föräldrarna och utveckla vårdformen, säger Pia Pauli, barnmorska och verksamhetssamordnare för obstetriken och neonatalavdelningen.

Färre transporter

Patientsäkerheten ska också bli bättre när transporterna minskar. I dag finns riskförlossningar och intensivvården för de för tidigt födda barnen på Östra sjukhuset.

– Transporterna har gått mycket från Östra sjukhuset till Mölndal, som haft neonatalvård av en mer stabil karaktär. Nu slipper vi transporterna, för att vi kommer finnas i samma hus, vilket är en stor vinst.

De två neonatalavdelningarna är redan en gemensam verksamhet, fast uppdelad på två sjukhus. Nu ska både platserna och personalen flytta till Östra sjukhusets nya lokaler. Samtidigt ska intensivvården avskiljas tydligare. Totalt blir det 38 vårdplatser, varav 14 är intensivvårdsplatser. Den nya neonatalavdelningen får 20 enkelrum.

Arbetsmiljöverket granskar

Eftersom personalen länge har varit missnöjd med arbetsmiljö och patientsäkerhet granskar Arbetsmiljöverket den nuvarande neonatalavdelningen. Pia Pauli tror att de nya lokalerna kommer att bli en vändpunkt.

– Det här är en möjlighet att få en förändrad arbetsmiljö.

Inga speciella nyrekryteringar är aktuella, men neonatalavdelningen söker sedan tidigare specialistutbildade barnsjuksköterskor.