Det var för tio dagar sedan som myndigheten upptäckte att mjältbrandsbakterier inte hade hanterats som de skulle när de flyttades från ett högrisklabb till laboratorier med lägre skyddsklass där de användes i experiment. 

Personalen får vaccin

De tre labben är inte utrustade för att hantera levande Bacillicus anthracis, mjältbrand och personalen hade inte tillräcklig skyddsutrustning.

Normalt ska bakterierna inaktiveras innan de flyttas och personalen ska avvakta i 48 timmar innan de används – för att försäkra sig om att bakterierna är inaktiverade. Inget av detta skedde, rapporterar CNN.

Då hade smittskyddsinstitutet i Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, identifierat 54 anställda som var i labben då exponeringen skedde. Hälften av dem har fått mjältbrandsvaccin och alla erbjöds antibiotika mot eventuell smitta. Risken för smitta är ytterst liten, men dödligheten är hög om en smittad inte får behandling.

FBI inkopplad

Sedan händelsen blev känd i torsdags har ytterligare ett 30-tal anställda vid CDC förklarat att även de kan ha utsatts för smitta eftersom de också befann sig i området under den vecka som exponering kan ha skett. De kommer också att tas om hand. Annan personal, familjemedlemmar och allmänhet är enligt CDC inte i riskzonen.

Mjältbrandsbakterier har använts som biologiskt vapen och vid terroristattentat och CDC forskar på bakterierna. Det var mjältbrandssporer som spreds via post i USA 2001 och tog fem personers liv. 

Labben ska totalsaneras, personalen som hanterade mjältbrandsbakterierna fel kan få disciplinpåföljder och FBI, Federal Bureau of Investigation, är inkopplad på ärendet.