Forskare vid Sahlgrenska akademin har undersökt 28 svenska kvinnor som är elitfotbollsspelare på landslagsnivå. Mer än hälften av dem, 55 procent, har järnbrist och en tredjedel har blodbrist.

Teorin är att hård fysisk träning utlöser en inflammatorisk reaktion i kroppen som får det järnreglerande hormonet hepcidin att öka. Det leder till att järnupptaget i tarmen blockeras och att järnbrist uppstår.

Likvärdiga nivåer

Studierna visar att elitidrottare äter bättre och menstruerar mindre än kvinnor som inte idrottar. Trots det är järnnivåerna likvärdiga hos de båda grupperna.

– Att idrottskvinnorna har lika låga järnnivåer som icke-idrottande kvinnor tyder på att det finns andra faktorer som påverkar elitidrottarnas järnbalans, säger Göran Sandström, forskare vid Sahlgrenska akademin som presenterar rönen i sin doktorsavhandling.

Han hoppas att resultaten av studierna ska ge ett bättre underlag för läkare som upptäcker järnbrist hos såväl idrottande som icke-idrottande kvinnor.