Just nu kongressar världens barnmorskor i Prag.  Här diskuteras många viktiga frågor och inför kongressen antog också ICM:s råd flera uttalanden (se faktaruta till höger).

Efter många diskussioner beslutades att ICM tillsammans med obstetrikernas internationella organisation ska ta fram ett dokument mot att ultraljudsundersökningar görs i avsikt att ta reda på kön för att kunna abortera flickfoster.

Ekonomiska problem

Den internationella barnmorskeorganisationen, ICM, har länge haft problem med att en del medlemsorganisationer inte har betalat sin medlemsavgift. Antingen av brist på pengar eller för att banktransaktionerna inte fungerar.

Därför inför man nu en  en ny avgiftsmodell och tre nivåer på medlemsskapet. Modellen tar hänsyn till både barnmorskornas löner och levnadsnivå, antalet barnmorskor, och den ekonomiska nivån i landet utifrån Världsbankens nivåindelning.

Sverige räknas i det sammanhanget som ett höginkomstland, den näst högsta nivån, vilket förmodligen kommer att innebära en liten ökning av medlemsavgiften.

– Vi har också beslutat om tre olika nivåer på medlemskap och att små länder med få barnmorskor som hittills inte har haft råd att bli medlemmar, till exempel Färöarna, kan gå samman och få ett mandat. Det är viktigt att ingen är utestängd, säger Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund.

Lärorikt och utmanande

Hon valdes in i ICM:s styrelse för tre år sedan och blev förra veckan omvald till en av de tre platser som vikts för Europeiska organisationer.

Ombedd att summera de tre åren i styrelsen säger hon att det har varit lärorikt och utmanande att lyfta barnmorskeperspektivet i internationella sammanhang där många tunga instanser är med och påverkar. Till exempel i den arbetsgrupp inom Världshälsoorganisationen som arbetar med kvalitetsindikatorer för en god förlossningsvård. Där handlar det än så länge mycket om tillgång till läkemedel som indikator på kvalitet.

– Men utan välutbildad personal står man sig slätt även med läkemedel och jag har lyft att det är ICM:s standard för barnmorskeutbildning som ska följas. Visserligen saknas det barnmorskor på många håll, men samtidigt är det i många länder barnmorskor som är de huvudsakliga vårdgivarna då kvinnor föder barn.

Befriande och vilsamt

Samtidigt säger hon att det har varit befriande och vilsamt att möta deltagare från hela världen i de arbetsgrupper hon deltagit i.

– Vi utgår från att vi ska rädda liv. Oavsett profession har alla förstått att vi med gemensamma krafter kan göra det. Det är en vila i den enigheten. Det finns väldigt lite av protektionism i grupperna och i stor utsträckning värdesätter man barnmorskans yrke eftersom man vet att det är nyckeln till framgång, säger Ingela Wiklund.