Läkemedelsboken innehåller en gedigen sammanställning om vanliga sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandling. Den vänder sig framför allt till läkare, men är användbar även för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Boken är indelad i kapitel som exempelvis akutmedicin, nutrition och onkologi. Sedan årsskiftet finns boken på den egna webbplatsen med samma namn. Nu lanseras den som kostnadsfri app för iOS och android.

De öppna webtjänsterna ska göra att det går att koppla läkemedelsboken till journalsystem och söktjänster på intranät.

Läkemedelsbokens målsättning är att ge information om läkemedelsbehandling som är oberoende av producenterna.