All användning av antibiotika bidrar till att resistenta bakterier ökar och behandlingen ska bara användas när det verkligen behövs. Därför har Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya rekommendationer vid behandling av akne.

Grunden för behandling av akne är kräm, salva eller gel.

I de nya rekommendationerna påpekas att egenmedicinering med antibiotika ska undvikas och att en medicinsk bedömning ska göras innan antibiotika sätts in.